Back to homepage
Back to homepage
Nieuws

Zadenbeurs en conferentie-debat « Stedelijke landbouw in Parijs en Brussel » – 3/2/2019 – Raport


De Zadenbeurs

Op zondag 3 februari organiseerden het Netwerk van zadentuinen en het Collectief ipé hun voortaan traditionele grote zadenbeurs in Tours & Taxis. Meer dan 250 personen zijn gekomen om zaden uit te wisselen. De tuinders van het Netwerk hebben ook de tijd genomen om gedurende de hele middag hun acties toe te lichten en hun ervaringen en… hun passie te delen.
Les Brusselse moestuinmeesters hebben ook een stand bemand tijdens de beurs om hun opleidingen en missies te presenteren.

De conferentie-debat « Stedelijke landbouw in Parijs en Brussel »

De middag werd voortgezet met een conferentie-debat die Parijs en Brussel met elkaar in dialoog bracht, twee metropolen gekaraktiriseerd door fysiek en cultureel contrastrerende contexten, die een beleid ontwikkeld hebben ten gunste van stedelijke landbouw, zowel professioneel als particulier.
Projectoproep Parisculteurs, stedelijke boerderijen, deeltuinen en pedagogische tuinen, « permis de végétaliser »…..Parijs ontwikkeld sinds enkele jaren een voortvarend beleid ten gunste van stedelijke landbouw, terwijl Brussel haar strategie Good food re-actualiseerd, eveneens om stedelijke productie te ondersteunen.

De conferentie begon met een korte presentatie van het burger projectennetwerk Good food door het Collectief ipé.

Slideshow van het Collectif ipé

Vervolgens presenteerden twee institutionele vertegenwoordigers het beleid met betrekking tot stedelijke landbouw in hun respectievelijke steden : welke instrumenten om professionele en particuliere stedelijke landbouw te bevorderen ? Welke realisaties ? Welke opportuniteiten en moeilijkheden?

Jacques Olivier Bled, projectleider methoden en prospectief in stedelijke landbouw en vergroening van het gebouwde bij het gemeentebestuur van Parijs

Diaporama de Jacques-Olivier Bled

Lison Hellebaut, projectleidster van stedelijke landbouwprojecten bij Brussel Leefmilieu.

Slideshow van Lison Hellebaut – Brussel Leefmilieu

Vervolgens kregen twee vertegenwoordigers van associaties het woord die het beleid met betrekking tot stedelijke landbouw in praktijk brengen. Deze actoren hebben een lange ervaring met zowel professionele als particuliere stedelijke landbouw.
Zij hebben ons hun acties gepresenteerd en hun visie gedeeld met betrekking tot het stedelijk beleid.

Sébastien Goelzer, mede-oprichter en coördinator van « Vergers urbains » en « Toits vivants » in Parijs.

Slideshow van Sébastien Goelzer

Gabriele Annicchiarico, project manager bij Début des haricots in Brussel.

Slideshow van Gabriele Annichiarico

De bijeenkomst werd afgesloten met een debat met de deelnemers.

De dag werd afgesloten met een aperitief.

Have a look at the vegetable garden map

See the map