Back to homepage
Back to homepage

Begeleiding – Steun

Vooruit met de wijk : een burgerprojectoproep

 

Deel je een wijk ? Deel je project rond het aanleggen van collectieve moestuinen of het bouwen van kippenhokken ! Leefmilieu Brussel ondersteunt duurzame collectieve burgerinitiatieven. Projecten geselecteerd in het kader van de oproep « Vooruit met de wijk » kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun tot € 3.000.

 

Begeleiding

De begeleiding bestaat vooral uit regelmatige ontmoetingen met de tuiniers op het terrein. Het doel van deze ontmoetingen is de tuiniers te helpen zodat hun project stilaan zelfstandig kan functioneren. Naargelang de behoeften kunnen deze bijeenkomsten plaatsvinden in de vorm van vergaderingen, theoretische cursussen, bezoeken aan de moestuin en/of praktische workshops op het terrein. Doorgaans raadt men een mengeling van deze verschillende begeleidingsvormen aan.

Financiële steun

Elk goedgekeurd project kan bovendien rekenen op financiële steun die tot 3000 euro kan bedragen. Dit bedrag kan worden gebruikt voor:

  • de aankoop van materiaal, zaaigoed, bomen, tuinhuisjes, potgrond, terrein…;
  • het installeren van kweekbakken;
  • het opvangen van regenwater;
  • het aanleggen van een vijver;
  • het organiseren van evenementen;
  • het uitwerken van creatieve projecten.

Enkel de kosten van de aankopen in het kader van deze projectoproep, kunnen worden vergoed.La mise en place de bacs de culture.

Meer informatie

Ontdek de projecten 2014-2015-2016 :

Collectieve moestuinen 2017

Collectieve moestuinen 2016

Collectieve moestuinen 2015

Collectieve moestuinen 2014

De Brusselse moestuinmeesters

Of hij nu planten teelt in potten, in bakken of in volle grond, de moestuinmeester (MM) is een persoon met een passie voor biologisch tuinieren en voor het zelf telen van gezonde groenten en fruit. Sommigen hebben zich toegespitst op bepaalde domeinen : vierkante meter-moestuinen, kruiden, permacultuur, zaden telen, … Naast deze persoonlijke ervaring, hebben de moestuinmeesters ook een opleiding gevolgd en hun diploma ‘Brusselse moestuinmeester’ gehaald.

Een moestuinmeester is een burger die zich engageert om moestuinprojecten in de stad te steunen en aan te moedigen. Zijn/haar belangrijkste rol is dus in contact blijven met de Brusselaars om het telen in de stad te promoten en diegene die eraan willen beginnen aan te moedigen en met raad -en soms daad- bij te staan. Hij/zij onderhoudt en verbetert ook zijn/haar eigen kennis, technieken, …

De moestuinmeester is dus bereid om zijn/haar ervaring te delen met de Brusselaars, in zijn/haar of hun moestuin.

Meer informatie op de website van de Brusselse moestuinmeesters

De compostmeesters

De Compostmeester is een burger die zich vrijwillig inzet en bereid is om een stukje van zijn vrije tijd te gebruiken om een antwoord te geven op de vele vragen waarmee een kandidaat-composteerder worstelt.

De Compostmeester kan voor praktische ondersteuning zorgen bij de lancering van een nieuwe compost of kan helpen met het oplossen van specifieke composteringsproblemen, waarmee zijn buren zich geconfronteerd zouden zien. Verder neemt hij ook deel aan diverse initiatieven met de andere Compostmeesters (infostand, wijkcompostering,…).

Meer informatie

Andere hulp

  • De Koning Boudewijn Stichting verstrekt regelmatig financiële hulp voor collectieve moestuinen via projectoproepen zoals Buiten Gewone Buurt, het Armoedefonds, de Alain De Pauwstichting, Gezonde voeding voor sociaal zwakke groepen, Thuis in het rusthuis…
  • Gemeentes bieden soms financiële of materiële steun (materiaal, grond en compost…) aan collectieve moestuinprojecten die op hun grondgebied van start gaan. Het is zeker de moeite eens langs te gaan bij de dienst Duurzame Ontwikkeling van je gemeente! Binnen het kader van het programma Agenda 21 van enkele gemeentes worden soms ook ook projectoproepen gelanceerd om kleinschalige burgerinitiatieven te ondersteunen die ontstaan vanuit het streven de leefomgeving in de eigen buurt te verbeteren.
  • De stichting Prométhéa rijkt elk jaar de Prijs Bruocsella uit aan een project dat bijdraagt aan de verbetering van de stedelijke omgeving in het Brussels Gewest.
  • Wanneer er een Duurzame wijkcontract  binnen een wijk van start gaat, worden bewoners actief bij het herinrichten van hun wijk betrokken. Binnen dit kader komt het vaak voor dat het aanleggen van een collectieve moestuin wordt gefinancierd.