News

Racontez-nous votre potager !

Bonjour,

En 2016, Bruxelles Environnement a rassemblé ses appels à projets citoyens sous une seule et même bannière avec l’appel « Inspirons Le Quartier ».
Chaque année, les collectifs de citoyens sont invités à proposer des projets durables qu’ils souhaitent développer dans leur quartier, sur des thèmes aussi diversifiés que l’alimentation durable (dont les potagers collectifs), les quartiers verts, la consommation sans déchet ou les composts collectifs. Cette dynamique vise à améliorer la qualité de vie d’un quartier en mutualisant les compétences de chacun. Ces actions portées par les Bruxellois contribuent à la préservation de l’environnement et à la santé des habitants et favorisent plus de convivialité tout en répondant à des objectifs durables.

Aidez-nous à mieux vous aider !

Nous avons conçu ce questionnaire (d’environ 10 minutes) car nous souhaitons, plus que jamais, nous mettre pleinement à l’écoute de ce qui se vit au coeur de vos quartiers : être au plus proche de vos aspirations et de vos besoins, identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas…

Partagez-nous votre expérience, partagez-nous l’histoire de votre quartier dans ce questionnaire, diffusez-le autour de vous et aidez-nous à mieux vous aider !

Le Lien vers le questionnaire: https://fr.surveymonkey.com/r/ILQ-VW

D’avance merci !

Bruxelles Environnement et l’équipe d’accompagnement et de coordination des Quartiers Durables Citoyens,

Alixe, Arnaud, Carol, Caroline, Catherine, Lucia et Marie.

Nieuws

Vertel ons over uw moestuin !

Halo,

In 2016, heeft Leefmilieu Brussel besloten om zijn participatieve projectoproepen te verzamelen onder éénzelfde naam met de projectoproep « Vooruit met de Wijk ». Elk jaar krijgen de burgercollectieven de kans om duurzame projecten die ze graag in hun wijk willen ontwikkelen voor te stellen, rond zeer diverse thema’s zoals duurzame voeding (waaronder de collectieve moestuinen), de groene wijken, consumptie zonder afval of de collectieve composten. Deze dynamiek beoogt de bevordering van de levenskwaliteit in een wijk door de vaardigheden van de personen in gemeen te brengen. Deze acties, die door Brusselaars worden gedragen, helpen het milieu en de gezondheid van de bewoners te beschermen en bevorderen de samenhorigheid, met respect voor de duurzame doelstellingen.

Help ons om u beter te helpen !

We hebben deze vragenlijst (van ongeveer 10 minuten) opgesteld omdat we ons meer dan ooit willen focussen op het leven in de wijken : zo veel mogelijk tegemoetkomen aan uw verlangens en behoeftes, identificeren wat werkt en niet werkt…

Deel met ons uw ervaring, het verhaal van uw wijk, verspreid deze vragenlijst rondom u en help ons om u beter te helpen !

De vragenlijst hier: https://fr.surveymonkey.com/r/ILQ-VW

Alvast bedankt  !

Leefmilieu Brussel en het begeleidings- en coördinatieteam van de Participatieve Duurzame Wijken,

Alixe, Arnaud, Carol, Caroline, Catherine, Lucia en Marie.

Have a look at the vegetable garden map

See the map