Back to homepage
Back to homepage

Hoe kweken ?

Hoe kunnen we onze eigen groenten kweken?

Een perceel bewerken met meerdere personen (al dan niet in de volle grond)? Paddenstoelen of witloof kweken in een kelder in de buurt? Een kippenhok van de wijk installeren om biologische eieren te produceren? Hebt u zin om op ontdekking te gaan of om een voedselproductieproject in uw wijk te beginnen?

Deze website biedt de gelegenheid om informatie en ideeën uit te wisselen die te maken hebben met een stedelijke productie uitgevoerd door de Brusselse burgers. Hier kan je de gegevens vinden van moestuinen, nuttige technische en methodologische documenten, aankondigingen van activiteiten die met de Brusselse moestuinen te maken hebben en kan je lezen over ervaringen binnen bestaande projecten… Maar het is ook een ’ruimte voor uitwisseling’, waar naast informatie o.a. ook materiaal, een helpende hand en adviezen gevraagd of aangeboden kunnen worden.

Deze website is interactief bedoeld dus voel je vrij om zoekertjes en aankondigingen te plaatsen en om ons aanvullende informatie te sturen.

Collectieve moestuinen

Bent u betrokken bij of wenst u te worden betrokken bij een collectieve moestuin, een moestuin die wordt gedeeld door een burgercollectief, al dan niet in volle grond? Ontdek hier hoe Leefmilieu Brussel u kan helpen om uw project op te starten via begeleiding en netwerking. Inspiratie nodig? Bekijk de getuigenissen.

  • Begeleiding: Leefmilieu Brussel biedt in het kader van zijn projectoproep “Vooruit met de wijk” een begeleiding op het terrein aan. Via ontmoetingen op het terrein zal uw begeleider u helpen uw moestuin en uw groep te ontwikkelen.
  • Netwerking: Leefmilieu Brussel ondersteunt de dynamiek van de stadsmoestuinen in het Brussels Gewest, in het bijzonder via een netwerk. Dit heeft als doel u de mogelijkheid te bieden contacten te leggen, u ontmoetingen en uitwisselingen aan te bieden, u op te leiden, maar ook u te ondersteunen bij het opzetten en verduurzamen van uw projecten
  • Getuigenissen: om te zien hoe het er elders aan toe gaat zijn hier enkele media die de dagelijkse praktijk van de moestuinen illustreren.

Maak hier kennis met de typologie van de stadsmoestuinen : Typologie van de stadsmoestuinen en « Waar kan ik kweken in de stad? »

Schrijf je in op de mailinglijst van de collectieve moestuinen en volkstuinen in het Brussels Gewest
https://tumulte.domainepublic.net/cgi-bin/mailman/listinfo/reseaubruxelles
Deze mailinglijst staat open voor iedereen en heeft als doel om uitwisseling van informatie, nieuwtjes en tips te stimuleren tussen de verschillende moestuinen… De lijst wordt gemodereerd zodat er alleen informatie rondgaat die betrekking heeft op groepsmoestuinen of volkstuinen.

Samen tuinieren

Sommige Brusselaars hebben een tuin, maar…geen flauw idee van de heerlijke producten die er zouden kunnen groeien. Andere inwoners met groene vingers dromen van een lapje grond om lekkers op te verbouwen. Het Co-tuinieren brengt die Brusselaars en hun complementaire ressources samen en laat ze als “tuinersduo » aan de slag gaan !

Informatie : info@potagersurbains.be

Het co-tuinieren brengt bewoners uit eenzelfde wijk dichter bij elkaar om samen in de moestuin te werken en weetjes en vaardigheden uit te wisselen. De duo’s worden gevormd tijdens workshops en activiteiten georganiseerd door buren of buurfactoren (gemeenten, verenigingen,..) of via tuinforums.

Het kan bij uw buren zijn, bij een vriend of vriendin of zelfs bij iemand die u nog niet kent, maar het is altijd mogelijk om een stukje grond te vinden om te tuinieren. Zelfs in de stad zijn er heel wat mogelijkheden! Tuin, koer, terras, dak … al deze ruimtes kunnen worden gebruikt om wat groenten te kweken.

U beschikt niet over een dergelijke ruimte? Zoek dan iemand die er een heeft en stel voor om samen te tuinieren!

Met de co-tuinierenkit kunt u een workshop organiseren in uw straat of wijk.

Raadpleeg de zoekertjes of plaats er zelf eentje op de site “Prêter son jardin”.

Waarom co-tuinieren aanmoedigen ?

Heel wat Brusselaars hebben aan de achterzijde van hun huis een tuin die ze niet gebruiken (wegens tijdsgebrek, geen interesse, of een gebrek aan mobiliteit). Deze tuinen zouden ter beschikking kunnen worden gesteld van kandidaat-stadstuiniers.
De vraag om deel te nemen aan een collectieve tuin overstijgt bovendien het aanbod in Brussel. De wachtlijsten zijn vaak lang … en er zijn niet zo veel beschikbare gronden die zich lenen tot landbouwproductie.

Co-tuinieren biedt een antwoordt door het delen van tuinen mogelijk te maken en aan te moedigen, voor een betere, lokale, seizoensgebonden en gezellige voedingsproductie!

 

In de hulpmiddelen vindt u een materiaal- en communicatiekit om een workshop over co-tuinieren te starten in uw wijk. 

Ontdek ook de website “Prêter son jardin”.