Back to homepage
Back to homepage

Steunmaatregelen

Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Good Food-strategie is meer dan een slogan. Dit proactief beleid dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gelanceerd voor een periode van vijf jaar (2016–2020) wil het voedselsysteem in de kern van de stedelijke dynamiek plaatsen door het vanuit alle invalshoeken te benaderen: economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt.

Om deze doelstellingen te bereiken wil het de talrijke bestaande en toekomstige initiatieven op het terrein, van boer tot bord, aanmoedigen en verenigen.

Meer weten? http://www.goodfood.brussels

 

Welke steunmaatregelen ?

Netwerk van collectieve moestuinen 

Leefmilieu Brussel ondersteunt de dynamiek van de stadsmoestuinen in het Brussels Gewest, in het bijzonder via een netwerk. Dit heeft als doel u de mogelijkheid te bieden contacten te leggen, u ontmoetingen en uitwisselingen aan te bieden, u op te leiden, maar ook u te ondersteunen bij het opzetten en verduurzamen van uw projecten.

Begeleiding – Steun 

Leefmilieu Brussel biedt in het kader van zijn projectoproep “Vooruit met de wijk” begeleiding op het terrein en financiële ondersteuning aan. Via ontmoetingen op het terrein zal uw begeleider u helpen uw moestuin en uw groep te ontwikkelen. De financiële steun zal u toelaten uw project te lanceren.

Opleidingen

Maak kennis met de opleidingen en de actoren die actief zijn op het vlak van opleidingen op het gebied van stadslandbouw.