Agenda

Jardin Ouvert – Construire un poulailler dans un potager – 10 juin 2018

Construire un poulailler dans un potager 

Les jardiniers du potager Georges Benoidt à Watermael Boisfort et le Collectif ipé chargé par Bruxelles environnement de la mise en réseau des potagers en Région de Bruxelles-Capitale vous invitent le dimanche 10 juin à construire ensemble un poulailler pour accueillir 5 poules.

Les jardiniers partageront leur expérience et nous guideront dans les différentes étapes de la construction d’un poulailler et l’aménagement de ses abords.

L’après-midi se terminera par un apéro convivial  dans le potager. Si vous n’avez pas l’occasion de participer au chantier, rejoignez-nous pour l’apéro !

Concrètement…

13h30 -14h00: Accueil et visite guidée du potager Georges Benoidt

14h00 – 16h30 : Chantier collectif et pédagogique : construction d’un poulailler et aménagement des abords avec les jardiniers

16h30 -17h00 : Apéro au potager – Auberge espagnole : chacun amène des petites choses à grignoter pour compléter le buffet ! 

Le potager Georges Benoidt est accessible depuis l’avenue Georges Benoidt à hauteur du n°5 de l’avenue George Benoidt et de la place Wiener à Watermael Boisfort

Transports en commun : bus 95 arrêt Wiener ou Miraval

Pour une bonne organisation, pourriez-vous nous confirmer votre participation pour le 7 juin par un mail à info@potagersurbains.be? Merci !

Les jardiniers du potager Geroges Benoidt
Amélia et Sophie du Collectif ipé pour la mise en réseau des potagers urbains

Agenda

Open Tuin – Een kippenren bouwen in een moestuin  – 10 juni 2018

Een kippenren bouwen in een moestuin 

De tuinders van de moestuin George Benoît in Watermaal-Boosvorde, en het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een moestuinennetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nodigen u uit op zondag 10 juni om samen een kippenren te bouwenvoor 5 kippen.

De tuinders delen hun ervaring en begeleiden ons bij de verschillende etappes van het bouwen van een kippenren en de inrichting van zijn directe omgeving.

De middag eindigt met een gezellig aperitief in de moestuin. Ook als u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de werf bent u van harte uitgenodigd voor het aperitief!

Concreet…

13u30 – 14u00 : Ontvangst en rondleiding door de moestuin Georges Benoidt

14u00 – 16u30 : Collectieve en pedagogische werf : bouw van een kippenren en inrichting van zijn directe omgeving

16u30 – 17u00 : Spaanse herberg : ieder brengt iets kleins te eten mee om het buffet aan te vullen !

De moestuin George Benoidt is bereikbaar vanaf de Georges Benoidtlaan ter hoogte van nr. 5 Georges Benoidtlaan en van het Wienerplein in Watermaal-Bosvoorde

Openbaar vervoer : bus 95 stop Wiener of Miraval

Met het oog op de organisatie, gelieve ons uw deelname aan de werf en/of het aperitief te bevestigen ten laatste op 7 juni via een mail aan  info@potagersurbains.be. Bedankt!
Tot groot plezier u te ontmoeten of weer te zien bij deze gelegenheid !

De tuinders van de Gearges benoidt moestuin
Amélia et Sophie het Collectief ipé voor het netwerk van moestuinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Have a look at the vegetable garden map

See the map