Agenda

« Inspirons Le Quartier » – Formations et évènements 2018

Vous êtes actifs dans un projet de l’appel « Inspirons Le Quartier » ?

Membre d’un quartier durable citoyen, d’un potager ou d’un compost collectif, actif dans des projets citoyens Zero Waste, Good Food ou Quartier Vert, anciens ou nouveaux, ce calendrier de formations et d’évènements Inspirons le Quartier est fait pour vous !

Celui-ci reprend trois catégories de rendez-vous :

  • Gestion de projet et vie de groupe
  • Echanges d’expériences et d’idées
  • Echanges de savoir, de techniques, apprentissage

Plus d’informations et calendrier : ICI

Agenda

“Vooruit met de wijk” – Opleidingen en evenementen 2018

Bent u actief in een projectoproep van “Vooruit met de wijk”?

Als u actief bent in een participatieve duurzame wijk, een collectieve moestuin of compost, actief meedoet aan burgerprojecten rond Zero afval, Good Food of Groene wijken, ongeacht of u al enkele jaren meedoet of nieuw bent, dan is deze kalender van “Vooruit met de wijk”-opleidingen en evenementen voor u bestemd !

Deze bevat drie categorieën van afspraken:

  • Projectbeheer en teamacties
    Uitwisseling van ervaringen en ideeën
  • Uitwisseling van kennis, technieken, opleiding

Meer info en kalender : HIER

Have a look at the vegetable garden map

See the map