Zadenbeurs en conferentie-debat « Stadsbijen of hoe de bijen in Brussel te beschermen"

Appels, aardbeien, kolen, amandelen… zoveel door de mens verbouwde planten om zich te voeden die afhankelijk zijn van dierlijke bestuiving, met name door bijen. Bijna 87 (voedings)plantensoorten, een derde van de wereldproductie vertegenwoordigend, worden inderdaad bedreigd door de enorme teruggang van de bijen, net als 75 tot 80% van de wilde flora van gematigde ecosystemen. 

De stad is een omgeving waar bijen kunnen gedijen, maar onder welke voorwaarden? Wat kan men individueel of collectief doen om de bijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen. Welke rol kunnen de stedelijke moestuinen spelen om de bijen kost en inwoning te bieden? Hoe kan een goed samenleven verzekerd worden tussen gedomesticeerde en wilde bijen? Welk stedelijk en omgevingsbeleid aanmoedigen ten voordele van bijen?

Zadenbeurs open voor iedereen – 14u-16u 


Als u zaden te delen heeft, schrijft u zich dan voor 15 januari in, dan reserveren wij een tafel voor u.

Het Réseau des jardins semenciers heeft een informatiestand en een stand met zaden van groenten natuurlijk maar ook honinggevende planten. SRABE en Natagora hebben een stand om hun acties te presenteren voor de bescherming van de bijen in de stad.

Conferentie-debat – 16u – 18u

16u00 : « Naar een strategie voor bestuivende bijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » door Julien Ruelle, verantwoordelijke voor het gewestelijke programma voor vermindering van bestrijdingsmiddelen bij Leefmilieu Brussel, Afdeling Groene Ruimten.

16u15 : « Wilde bijen in de stad : verscheidenheid, bedreigingen en opportuniteiten om onze stedelijke inrichting te herzien » door Nicolas Vereecken, landbouwkundig ingenieur en doctor in de biologische wetenschappen en houder van de leerstoel voor agroecologie aan de ULB.

16u50 : « Ondersteunen van bijen in de stad : doe de natuur een plezier » door Marc Wollast, coördinator van d’Apis Bruoc Sella, associatie van leefomgevingsonderwijs, gericht op het opnieuw creëren van de verbinding tussen de mens en de natuur in de stad

.

17u10 : « Wat is stedelijke bijenteelt ? » door Yves van Parys, spreeker en bestuurder van Sociéte Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs, SRABE vzw.17u30 : Debat met de deelnemersGezellige drink – 18u


Zondag 22 januari 2017, vanaf 14u in de lokalen van Leefmilieu Brussel in Tour & Taxis - Havenlaan, 86C – 1000 Brussel

Toegangsplan: http://www.leefmilieu.brussels/wie-zijn-wij/toegangsplan?view_pro=

Vrije toegang

Om verspilling te voorkomen, schrijf u in voor 15 januari

Voor het volledige programma en om zich in te schrijven, klik hier

petit trombone

Uitwisselingsruimte