Zaaigoed… te delen en in vraag te stellen !Sinds 1900 is 75% van de verbouwde variëteiten verdwenen en slechts een honderdtal plantensoorten vertegenwoordigen 90% van het geoogste voedsel op wereldschaal. Dit vanwege industrialisatie van de landbouw maar ook vanwege de regels met betrekking tot de commercialisering van zaden en de toe-eigening door multinationals ervan. Naast ernstige economische gevolgen voor de producenten veroorzaakt deze situatie een standaardisatie van ons voedsel en een uitholling van de geplante biodiversiteit… 

De ambitie van de bijeenkomst van 28 februari is om te verduidelijken wat er op het spel staat en welke concrete acties kunnen worden ondernomen.

HET PROGRAMMA :

Voor iedereen toegankelijke zadenbeurs
Als u zaden hebt om te delen, schrijf u dan voor 19februari in, dan reserveren wij een tafel voor u !
Continue vertoning van de documentaires « Semences buissonnières » en « Seed act » in het bijzijn van Erik D’haese, één van de projectentrekkers. 


« Une assiette formidable » door het toneelgezelschap « Le Grand Asile »
Wat gebeurt er als morgen alle zaden gebrevetteerd zijn ? Het is een vraag van democratie, van een fundamenteel recht om zich te kunnen voeden. Flirtend met het absurde en het lachwekkende onderzoekt het spektakel onze capaciteit om onze voeding te blijven beheersen.

« Maatschappelijke uitdagingen van het zaaigoed », door Blanche Margarinos-Rey , aadvocate, gespecialiseerd in milieurecht en raadgever van de vereniging Kokopelli « voor de bevrijding van het zaad en de humus »

Presentatie van initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elders

  • " Le réseau des jardins semenciers ” brengt tuinders samen die zaden produceren en die aan het eind van elk seizoen uitwisselen. Het doel is om iedere tuinder in staat te stellen zich de technieken van de productie van zaden opnieuw eigen te maken met het oog op het behoud van de oude variëteiten via een burgerdynamiek.
  • Les Jardins de Pomone doen ervaringen op met de teelt van ‘oude’ groenten met als doel om bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit.
  • Cycle en Terre richt zich op het bijdragen aan onze voedingsautonomie door de lokale en biologische teelt van reproduceerbare zaden en door het opdoen en het delen van kennis en «know-how » voor een duurzame en innovatieve landbouw.

Aperitief

petit trombone

Uitwisselingsruimte