Vijfde Vruchtbare Namiddag

Zaterdag 3 december van 14u tot 16u
Drukkerijstraat 5, 1190 Vorst

Op het programma : beurs met zaaigoed, workshop over de productie en de oogst van groentezaden.

Kom uw teveel aan zaden verdelen, of kom om gratis zaad te ontvangen ook al brengt u zelf geen mee!

Als u zaden brengt mee : accompagnement@potagersurbains.be


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte