Une Nouvelle équipe

Leefmilieu Brussel heeft besloten om met drie teams te werken : het Collectif ipé, de vzw Le Début des Haricots en 21 Solutions. We hebben ons verenigd om de ontwikkeling van de collectieve moestuinen in het Brussels Gewest zo goed mogelijk te begeleiden. Samen zullen we u helpen uw projecten uit te voeren met begeleiding op maat (met technische en theoretische adviezen ter plaatse), door de contacten met andere moestuinen of partners te bevorderen, door vormingen aan te bieden en ook door de deuren van ’verbonden tuinen 2.0’ voor u te openen.

JPEG - 35 ko


Het team van Leefmilieu Brussel

’Hebt u technische vragen over moestuinieren ? ’Aarzel niet om contact op te nemen met de helpdesk van het team van Leefmilieu Brussel op het volgende adres : infomoestuin@leefmilieu.irisnet.be

Het coördinatie- en netwerkteam

Het Collectif ipé heeft als opdracht gekregen om een netwerk te vormen voor de collectieve moestuinen in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel. Het collectief zal diverse ontmoetingsmomenten tussen de moestuiniers organiseren. Er worden twee ’grote evenementen’ gepland (in de winter en de lente) voor een breed publiek, en 8 ’Open tuinen’. De filosofie van deze kennismakingen wordt toegelicht in deze nieuwsbrief. We zullen de leden van het netwerk ook steunen bij de ontwikkeling van collectieve microprojecten (gemeenschappelijke projecten in meerdere tuinen, op het gebied van : collectieve vorming ; hulp bij een groepsaankoop ; enz.). Daarnaast zullen we zorgen voor een goed werkende en beheerde mailinglijst die contacten tussen de leden van het netwerk mogelijk maakt. Het Collectif ipé zorgt ook voor de reclame voor het netwerk bij evenementen en voor de permanentie (e-mail en telefoon) richting externe partijen.

Het Collectif ipé heeft verder de verantwoordelijkheid voor de coördinatie tussen het werk van de drie partners.

" Wilt u kennismaken met andere collectieve tuinen ? Wilt u deelnemen aan de ’Open tuinen’ ? En wat zou u denken van een collectief microproject ? ». U kunt contact opnemen met Amélia en Sophie op het volgende adres : info@potagersurbains.be of telefonisch, elke maandag : 0460/95.79.64

Het begeleidingsteam voor de moestuinen

De vzw Le Début des Haricots is verantwoordelijk voor het beheer van de projectoproep ’Collectieve moestuinen 2015 en 2016’, en voor de begeleiding van geselecteerde moestuinen gedurende een jaar, in deze context. Andere collectieve moestuinen die momenteel worden opgericht kunnen zich ook wenden tot Début des Haricots om tips en waardevolle info te krijgen. Daarnaast kunnen bestaande projecten die op problemen stuiten een meer doelgerichte begeleiding krijgen.

U wilt starten met een collectieve moestuin. U hebt al begeleiding gehad, maar hebt nog een steuntje in de rug nodig.’ U kunt contact opnemen met Aline en Johanne op het volgende adres : accompagnement@potagersurbains.be

Het webteam

21 Solutions houdt zich vanaf nu bezig met het redactionele en technische beheer van de website ’stadsmoestuinen’. Het webteam zorgt ervoor dat de website beantwoordt aan uw behoeften en gemakkelijk te doorzoeken is. We willen met name de interactiviteit uitbreiden, het zoeken op de website vereenvoudigen, een kaart aanbieden van andere moestuinen in uw buurt, enz.

We schrijven ook de newsletter van de stadsmoestuinen, waarvan u nu het eerste nummer leest. De nieuwsbrief verschijnt vier keer jaar en brengt het laatste nieuws over de collectieve moestuinen, niet te missen activiteiten, ontmoetingsmomenten en nuttige hulpmiddelen bij het opzetten van een moestuin.

’U wilt een artikel online publiceren of een evenement aankondigen.’ U kunt contact opnemen met Alessandra en Carol op het volgende adres : web@potagersurbains.be

Alessandra, Aline, Amélia, Carol, Johanne en Sophie voor het ondersteuningsteam van de Brusselse moestuinen.


Plan de la rubrique

petit trombone

Espace d'échange