Typologie van de stadsmoestuinen

Voor het typologisch rangschikken van de moestuinen is de volgende vraag bepalend: "Wie beheert de tuin?". Is het een openbare of een privé instelling, een vereniging, of zijn het de tuiniers zelf?

Er worden verschillende aanduidingen gebruikt voor collectieve tuinen, zoals groepstuin, samentuin gemeenschapstuin, gedeelde tuin, participatieve tuin... Ze zijn moeilijk uit elkaar te houden (en dat ook nog in twee talen) en overlappen elkaar meestal. Sommige tuinen zijn opgedeeld in meerdere gedeeltes die verschillend functioneren.

- De volkstuinen: Deze tuinen bestaan meestal al heel wat jaren. Ze bestaan uit een wisselend aantal perceeltjes die meestal aan particulieren worden verhuurd. De perceeltjes worden soms door Leefmilieu Brussel toegekend, door gemeentes, ofwel door bedrijven zoals Infrabel (NMBS). Het beheer is dus in handen van een instantie, wat echter niet betekent dat een dergelijke tuin geen collectieve trekken kan vertonen.

- De collectieve moestuinen: Het beheer van deze moestuinen is in handen van de tuiniers zelf, wat betekent dat er een gemeenschappelijke en participatieve manier van werken is. In sommige gevallen is het toch een instelling (vereniging, gemeente) die voor de coördinatie instaat, om de tuiniers te ondersteunen in het draaiende houden van het project. Sommige tuinen bestaan uit één groot perceel dat helemaal gemeenschappelijk is, sommige zijn opgedeeld in individuele perceeltjes, en andere tuinen zijn een combinatie van beiden. Wat voor al deze tuinen geldt is dat er inspanningen en middelen gemeenschappelijk worden ingezet (werktuigen, zaden, compost...) en dat het delen, uitwisselen en de gezelligheid actief worden nagestreefd.

- Pedagogische/sociale tuinen: Deze tuinen worden beheerd door verenigingen, openbare of privé instellingen die voor een speciale doelgroep werken (zoals kinderen, ouderen, kansarmen,...), met een pedagogische doelstelling en/of ter bevordering van de sociale cohesie. Deze moestuinen zijn meestal alleen open wanneer deze instellingen iets organiseren ofwel wanneer je een afspraak maakt voor een rondleiding.

petit trombone

Uitwisselingsruimte