Regenwateropvang

Door voor het beregenen regenwater op te vangen in een watertank, geef je niet alleen minder uit aan leidingwater, maar draag je ook bij aan het behoud van de zoetwatervoorraad, een natuurlijke hulpbron die vandaag de dag met uitputting bedreigd wordt. Bovendien hebben planten liever regenwater dan kraanwater met chloor!

Meer inlichtingen op ole website Début des haricots

Op het internet kan men soms ook tweedehandse vaten (op palet, met een inhoud van 800 tot 1000l) vinden die gebruikt kunnen worden voor het opslaan van regenwater.

Het is ook mogelijk allerhande waterdichte containers of vaten te recupereren. Deze hoeven dan slechts verbonden te worden met de regenwaterpijp van een naburig dak. Als er in de omgeving geen enkel dak toegankelijk is, kan het handig zijn een tuinschuurtje te bouwen met behulp waarvan je regenwater kan opvangen.

petit trombone

Uitwisselingsruimte