Projectoproep "Collectieve moestuinen" 2014

PROJECTOPROEP VOOR COLLECTIEVE MOESTUINEN 2014!

Deze projectoproep wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met vzw Le début des haricots. De oproep richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in het opstarten van een collectieve moestuin in het Brussels Gewest. De bedoeling is de opstartfase van collectieve moestuinen te begeleiden zodat de projecten zo onafhankelijk mogelijk kunnen functioneren na 10 maanden begeleiding.

Begeleiding

De begeleiding door vzw Le début des haricots bestaat vooral uit regelmatige ontmoetingen met de tuiniers op het terrein. Het doel van deze ontmoetingen is de tuiniers te helpen zodat hun project stilaan zelfstandig kan functioneren. Naargelang de behoeften kunnen deze bijeenkomsten plaatsvinden in de vorm van vergaderingen, theoretische cursussen, bezoeken aan de moestuin en/of praktische workshops op het terrein. Doorgaans raadt men een mengeling van deze verschillende begeleidingsvormen aan.

Financiële steun

Elk goedgekeurd project kan bovendien rekenen op financiële steun die tot 2000 euro kan bedragen. Dit bedrag kan worden gebruikt voor:

  • de aankoop van materiaal, zaaigoed, bomen, tuinhuisjes, potgrond, terrein...;
  • het installeren van kweekbakken;
  • het opvangen van regenwater;
  • het aanleggen van een vijver;
  • het organiseren van evenementen;
  • het uitwerken van creatieve projecten.
    Enkel de kosten van de aankopen in het kader van deze projectoproep, kunnen worden vergoed.
    De projecten zullen in de loop van 2014 uitgevoerd worden.

Geïnteresseerd ?

De kandidatuurdossiers dienen ten laatste op 12 november 2013 te worden ingediend (praktische voorwaarden vindt u in de te downloaden documenten).
Belangrijk: het is aanbevolen om ons per mail tegen 1 oktober 2013 ten laatste, een intentieverklaring te bezorgen waarin u ons laat weten dat u een project wenst in te dienen in het kader van deze projectoproep. Op die manier kunnen we de vordering van uw project beter opvolgen en met u communiceren indien u meer tips of informatie wenst.

Infosessie

Op dinsdag 24 september 2013 om 19u zal er een vraag-en-antwoordsessie plaatsvinden in het Vredeshuis (Van Elewyckstraat 35 te Elsene). Iedereen die een terrein, een groep of beide zoekt, of wie vragen heeft over de projectoproep, is welkom.

Meer info…

Voor alle vragen omtrent deze projectoproep kan u Antoine Sterling van vzw Le Début des haricots contacteren: antoine@haricots.org, of per telefoon op het kantoor van de vzw op maandag, dinsdag en donderdag: 02 644 07 77 (vraag naar Antoine).

Download de documenten van de projectoproep :
Beschrijving van de projectoproep :

PDF - 1.3 MB

Kanditatuurformulier :

Word - 374.1 kB

Bijlagen :

Word - 219 kB
Word - 214.5 kB

Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte