De partners van het netwerk van collectieve moestuinen en volkstuinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Leefmilieu Brussel
http://www.leefmilieubrussel.be

- Le Début des Haricots asbl
http://www.haricots.org/

- Collectif Ipé
http://www.ipecollectif.be/app.htm

- 21 Solutions
http://www.21solutions.eu

- Velt vzw
http://www.velt.be/

petit trombone

Uitwisselingsruimte