Opendeurdag : Kassen en boomkwekerij van de Stad Brussel

Opendeurdag van de teeltinstellingen van de Stad Brussel
De zaterdag 13 mei 2017 van 10u00 tot 17u00

Kom, samen met uw gezin, de kassen en de kwekerij ontdekken, de plaats waar meer dan 600 000 bloeiende planten geproduceerd worden, de mobiele decoraties voor dat ze ontplooit worden op het grondgebied, en stands gewijd aan het milieu, aan de bijenteelt, het composteren en duurzaam tuinieren.

De kinderen hebben de mogelijkheid zich te initiëren aan het bouwen van nestkastjes.

Ter plaatse worden er dranken en een kleine restauratie voorzien.

Met de medewerking van de Cel Milieuraadgeving van de Stad Brussel van de Koninlijke Maatschappij van de Belgische Imkers (SRABE) de Kompostmeesters en Moestuinmeersters

95 Zavelstraat, 1933 Sterrebeek (Zaventem)
Dienst van de Groene Ruimten
groeneruimten@brucity.be
800 14 477

PDF - 2.1 MB

https://www.brussel.be/opendeurdag-kwekerijen-van-sterrebeek


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte