Ontmoeting : stedenbouwkundige studie naar de stedelijke landbouw in het BHG

Dag allemaal,

Zoals u wellicht weet heeft het Brussels Gewest een juridische en stedenbouwkundige studie besteld om, op basis van een inventaris,
de mogelijkheden te identifiëren om zich (reglementaire of strategische) ruimtelijke ordenings instrumenten te verschaffen, geschikt om :
- de bestaande productie-sites te behouden
- de toegangsvoorwaarden voor de productie sites (in volle grond of in bakken en potten) te objectiveren en de ontwikkeling van stedelijke landbouwprojecten
toe te laten op een beveiligde en permanente manier, zowel voor eigen productie als voor professionele productie.

Het gaat erom te bezien tegen welke voorwaarden een reglementering en een ruimtelijke ordenings- en stedenbouwkundig beleid ontwikkeld kan worden,
gericht op "intelligente" verdichting die het behoud en de ontwikkeling van productieruimtes kan bevorderen in het Brussels Gewest en in de periferie.

Daarom organiseert het Collectief ipé, belast met het opzetten van een netwerk van stedelijke moestuinen in het Brussels Gewest,
een ontmoeting met l’Unité de phytopathologie intégrée et urbaine de l’ULg, die voor rekening van het Gewest de studie uitvoert,
op 26 juni om 18u in Het Huis van de vrede in Elsene (Van Elewyckstraat, 35 1050 Elsene).

Dat is de gelegenheid om uw ervaringen en ideeen te delen, om de diagnose en het debat te verrijken. Kom allen !
Kunt u, met het oog op de organisatie, ons uw aanwezigheid per mail bevestigen via info@potagersurbains.be voor 21 juni ?

Met vriendelijke groet
Amélia et Sophie voor het Collectief ipé


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte