NIEUW: de "Methodologische gids voor de creatie en het beheer van collectieve tuinen"

De "Methodologische gids voor de creatie en het beheer van collectieve tuinen" (FR) is een publicatie van "Le Début des Haricots vzw" en is gebaseerd op de ervaringen van de vereniging in het begeleiden van de creatie van collectieve moestuinen.

In de gids vindt u de verschillende te volgen stappen en de aandachtspunten voor het lanceren van een moestuin-project in een participatieve dynamiek.

U kan deze gids gratis downloaden. Aarzel niet om uw opmerkingen bij de brochure over te maken aan de redacteuren ervan via dit adres: accompagnement@potagersurbains.be

Deze brochure kan zich dankzij uw bijdrage steeds verder verbeteren als instrument!

PDF - 18.8 MB
Guide méthodologique pour la création et la gestion des jardins collectifs
petit trombone

Uitwisselingsruimte