Moestuin Fruity Haren

Een bioklimatologisch kas-schuurtje in Haren

De tuinders van de moestuin Fruity Haren en het Collectief ipé, door Leefmilieu Brussel belast met het opzetten van een moestuinennetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nodigen u uit voor een collectieve werf voor het bouwen van een ’kas-schuurtje’ volgens de principes van het ecologisch ontwerp, op zondag 26 juni.

Met recuperatiematerialen bouwen we een oud houten schuurtje om tot bioklimatologische kas. Naast het zaaien en de reproductie van planten, de opvang en opslag van regenwater voor de gewassen, compostering en het veilig opbergen van materiaal, is dit kas-schuurtje ook een sociale ruimte voor vergaderingen en ontspanning. Cédric Libeert, geroutineerd zelf-bouwer, begeleidt ons met het uitvoeren van dit projekt dat in gezamenlijkheid werd uitgedacht door de tuinders.

Op de middag eten we samen een gezellige maaltijd op de moestuin (zie gegevens hieronder). Ook als u niet in de gelegenhed bent om deel te nemen aan de hele werf bent u van harte uitgenodigd voor een deel van de dag.

Praktisch gezien...

10u – 10u30 : Ontvangst en rondleiding door de moestuin

10u30 – 13u : Open werf

13u – 14u : Maaltijd in de tuin : "auberge espagnole" : ieder brengt iets kleins te eten mee om het buffet aan te vullen !

14u 16u30 : Vervolg van de open werf

De moestuin Fruity Haren bevindt zich Keelbeekweg 1130 Brussel
https://fruityharen.wordpress.com/comment-y-aller-plan-dacces/

Kunt u, met het oog op de organisatie, ons uw deelname aan de werf en/of de maaltijd ten laatste op 23 juni bevestigen via een mail aan info@potagersurbains.be? Bedankt !

Tot groot genoegen om u te ontmoeten of weer te zien bij deze gelegenheid !

De tuiniers van de moestuin Fruity Haren
Cédric Libeert
Amélia en Sophie van het Collectif ipé voor het opzetten van een netwerk van de stedelijke moestuinen


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte