Landbouw, een nieuwe stedelijke dynamiek!

JPEG - 35 kB

Stadslandbouw kent almaar meer succes, ook in het Brussels Gewest. Soms in de vorm van een eigen moestuin, dan weer als buurtmoestuin, schoolmoestuin, moestuin in een bak op het trottoir, onder de bomen langs de weg, zelfs als groentetuin op het dak van gebouwen.

Allerlei ruimten worden gebruikt om een « eigen » stukje grond te bewerken en te komen tot lokale consumptie, ver van de traditionele circuits van de grootdistributie.
Mensen willen terug naar de bron, naar de basiswaarden, willen opnieuw op het ritme van de seizoenen leven. Ze willen weten wat ze eten, waar en hoe hun voedingswaren geteeld werden.

Uit een telling van de moestuinsites bleek dat er in het Brussels Gewest meer dan 260 moestuinen zijn (zonder de privémoestuinen mee te tellen) en dat over een oppervlakte van meer dan 53 ha.
Deze initiatieven tonen ook de nood aan sterkere sociale banden aan in een stad die vaak als anoniem wordt aangevoeld.

Om deze milieuwaarden en de vraag vanuit de burgers te ondersteunen, werden tal van tools uitgewerkt (of dat zal nog gebeuren) :

• Dankzij de projectoproep « stadsmoestuinen » die Leefmilieu Brussel lanceerde, konden tot vandaag een dertigtal moestuinen in de stad worden begeleid, specifiek in een dicht verstedelijkte context, daar waar de vraag prominenter aanwezig is.

• Eind dit jaar is bijkomende coaching door professionals gepland om moestuinen met moeilijkheden te ondersteunen.

• Momenteel zijn in de gewestelijke parken voor de particulieren meer dan 250 percelen ingericht en dat aantal stijgt gestaag.

• De kaart van de stadsmoestuinen (beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel) werd recent geactualiseerd. Dankzij de kaart kan elkeen de stadsmoestuin bij hem of haar in de buurt opzoeken om er eens een bezoekje aan te brengen of eraan deel te nemen.

• De website « http://www.stadsmoestuinen.be » wordt steeds meer bezocht. Sinds de lancering ervan in 2012 zijn er 314 % meer bezoekers. Momenteel wordt een online-enquête over de website gehouden zodat hij aan de noden van de gebruikers kan worden aangepast.

• De gemeenten zullen nauwer worden betrokken bij de acties die op gewestelijk niveau worden opgezet.

• 8 maal per jaar zullen op moestuinsites die gerichte ondersteuning willen « open werven » worden gehouden. Zo kunnen tuiniers ervaringen uitwisselen.
Om al deze acties tot een goed einde te brengen hebben we het genoegen om samen te werken met een nieuw team.

Er is hier bij ons een voedingsbodem voor stadslandbouw aanwezig. Laten we hem cultiveren!

Leefmilieu Brussel - BIM


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte