Lancering van de projectoproep Initiatieven voor Duurzaamheid


Een gemeenschappelijke tuin, een collectieve compost, een werkplaats om voorwerpen te herstellen... Ideeën ontbreken niet om Brussel duurzamer te maken maar de middelen zijn soms niet voldoende. Dit is de reden waarom de Stad Brussel deze ideeën wil stimuleren door een financiële steun van maximaal 2.500 euro, aan lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling, in het kader van haar Agenda21.

Wie mag deelnemen?
Verenigingen zonder winstgevend doel, onderwijsinstellingen, bewonersgroepen (min. 4 personen) actief op het grondgebied van de Stad.

Welke bedragen?
De toelage kan van 1.000 tot 2.500 euro bedragen in de mate van de budgettaire voorzieningen voor dit projectoproep.

Welke projecten?
De projecten dienen zich te situeren binnen één van de volgende domeinen: sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, groene ruimtes, water, energie, verminderen/ hergebruiken van afval,..

Hoe deelnemen?
Dien jouw project in ten laatste op 21 mei 2017 via dit online aanvraagformulier.


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte