"Inspireer de wijk", de nieuwe projectoproep voor burgers die uw leven zou kunnen veranderen!

Moestuinen, compost, give box, … Een grote projectoproep die de burgerinitiatieven wil valoriseren, wordt vanaf nu gelanceerd.

Geef je wijk een nieuwe adem

Leefmilieu Brussel lanceert zijn grote projectoproep van collectieve burgerinitiatieven: er is info, hulp, begeleiding en financiële steun tot 15.000 euro.

Een stukje openbare ruimte herinrichten, een collectieve moestuin aanleggen, een givebox lanceren, werken in een collectieve dynamiek waarbij ieders kwaliteiten worden gedeeld, de banden tussen mensen aanhalen, leren om milieu-initiatieven te nemen en er gezellig samen aan werken … Dit zijn allemaal burgerinitiatieven en beoogde doelstellingen die Leefmilieu Brussel aanmoedigt via de lancering van deze projectoproep.

Leefmilieu Brussel ondersteunt de Brusselse burgers concreet met een infosessie, uitrusting, advies, coaching en begeleiding,... Leefmilieu Brussel wil voorkomen dat mooie initiatieven niet voorbij de eerste hindernis zouden geraken: financiering, de interventie van een professional, behoefte aan materiaal,...

20 september 2016 : informatieworkshop in Leefmilieu Brussel, van 18h30 tot 21h.

Meer informatie :
Over het projectoproep hier
Over Collectieve moestuin :hier


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte