Infosessie - Projectgroep Collectieve moestuinen 2016

Infosessie

Er zal een workshop plaatshebben op woensdag 16 september 2015 om 18:30 in Maison de la Paix (35 Van Elewyckstraat – 1050 Elsene) gevoldg door een aperitief.

Welkom aan iedereen die een terrein zoekt, een groep of beiden of iedereen die vragen heeft rond de projectoproep.

De info-avond over de projectoproep buurtcomposteren georganiseerd door Worms vzw heeft plaats op dezelfde dag et dezelfde plaats, om 17u.

Meer info...
Voor meer technische en methodologische informatie over collectieve moestuinen, surf naar www.stadsmoestuinen.be.
Voor alle vragen omtrent deze projectoproep kan u Aline Dehasse of Johanne Cozier van vzw Le Début des haricots contacteren: accompagnement@potagersurbains.be of per telefoon op het kantoor van de vzw 02 644 07 77.

Download de documenten van de projectoproep
· Presentatie van de projectoproep (.pdf)
· Kandidatuurformulier (.doc)
· Principeakkoord voor grondgebruik (.doc)
· Principeakkoord voor de uitvoering van bodemanalyses(.doc)


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte