Voorbeelddocumenten voor het opstarten van een collectieve moestuin

In deze rubriek vindt u enkele hulpmiddelen en voorbeelddocumenten die van pas kunnen komen bij de opzet en planning van een collectieve moestuin: reglementen, gebruiksovereenkomsten (akkoord voor grondgebruik), brieven aan buren...
Aarzel niet om ons te contacteren voor tips ivm eventuele andere relevante documenten!

Voorbeelddocumenten :

Op Samentuinen.org (Velt vzw) : voorbeelden van huur- en gebruiksovereenkomsten en tuinreglementen

Een intentieovereenkomst/reglement opstellen voor de moestuin

De intentieovereenkomst/het reglement is het basisdocument van een gemeenschappelijk project: Het is een manier om de doelstellingen en de uitgangspunten schriftelijk vast te leggen. Het is belangrijk hierin de gemeenschappelijke overtuigingen en doelstellingen, waar alle deelnemers achter staan, nader toe te lichten.
Een intentieovereenkomst (gangbaar bij de Franstaligen) kan gecombineerd worden met een reglement, dat meer ingaat op de leefregels van de tuin en de gemeenschappelijke manier van te werk gaan.
Een aantal punten die in deze documenten vernoemd kunnen worden:

  • de doelstellingen van de moestuin (Wat is het streven? Voor wie is het bedoeld?)
  • de ecologische/milieuvriendelijke instelling, de culturele identiteit van de deelnemers,...
  • het goed verzorgen en gebruiken van de werktuigen en het materiaal
  • of er een jaarlijkse bijdrage gevraagd wordt (om gebruik te maken van een individueel perceel, om werktuigen te kopen...)
  • het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke infrastructuur (de regenwatertank, de compost, het gereedschapschuurtje,...)
  • de afvalverwerking
  • de hoeveelheid vergaderingen en de persoonlijke inbreng die een goed verlopende samenwerking verlangt
  • de procedure bij het verlaten van het project of bij uitsluiting van een tuinier...

Uiteraard geeft een dergelijke overeenkomst/reglement de doelstellingen en verwachtingen van de bestaande groep tuiniers weer, en kan dus met verloop van tijd ook aangepast worden al naar gelang de voorstellen van groepsleden.

Deze overeenkomst hoeft niet noodzakelijkerwijs vóór de aanvang van de tuinwerkzaamheden opgesteld te worden. Het document zal zelfs toepasselijker en rijker zijn wanneer het gemaakt is op basis van praktische ervaringen die zijn opgedaan binnen het project. Iedereen die lid wil worden krijgt een exemplaar van de overeenkomst en kan idealiter gevraagd worden deze te ondertekenen na kennisname van de inhoud.

Op de volgende link kan je voorbeeldreglementen/-intentieovereenkomsten bekijken.

Voorbeelddocumenten in het frans

petit trombone

Uitwisselingsruimte