Het netwerk

Het met elkaar in contact brengen van de collectieve moestuinen en volkstuinen in het Brussels Gewest is een burgerinitiatief gesteund door Leefmilieu Brussel en sinds 2015 officieel uitgewerkt door Collectif ipé.

De doelstellingen van het netwerk:

  • Ervaring delen: de uitwisseling van ervaring tussen mensen die actief zijn in reeds bestaande moestuinen en ervaren vrijwilligers (groenteteelt-deskundigen e.a.) vergemakkelijken.
  • Ondersteuning bij verder verloop: projecten steunen in het zoeken naar de juiste manier om vooruit te komen, zowel bij het onderlinge samenwerken (groepsdynamiek) als bij het werken op ecologische wijze, zodat ze een goede basis hebben om te blijven voortbestaan.
  • Technische en methodologische informatie bieden die van pas komt bij het opstarten en bij het succesvoller inzetten van ecologische tuiniermethodes
  • Zoveel mogelijk mensen bekend maken met het potentieel van stedelijke groenteteelt en nieuwe initiatieven aanmoedingen
  • De overheid op de hoogte houden van de concrete situatie van de groentetelers (behoeftes, zich voordoende problemen, enz.), zodat hier optimaal op ingesprongen kan worden

Voor wie is dit netwerk bedoeld?

Alle moestuinen die in aanmerking komen voor dit netwerk zijn groepsmoestuinen gesitueerd in Brussel, namelijk collectieve moestuinen, pedagogische, sociale cohesie- en volkstuinen (gemeentelijke, regionale, privé -tuinen, enz.). Voor een gedetailleerdere omschrijving van deze verschillende soorten moestuinen, ga naar de rubriek «Van individueel naar collectief».
Ieder één, betrokken bij een Brusselse moestuin of hierin geïnteresseerd, is welkom om deel te nemen aan de verschillende activiteiten van het netwerk.
Het idee achter het initiatief van dit netwerk is dat het zoveel mogelijk door mensen die op het terrein zelf actief zijn gedragen en vormgegeven wordt. Het netwerk zal dus in samenwerking met hen worden opgebouwd. Iedereen met motivatie is welkom om actief bij te dragen en voorstellen in te brengen. Aarzel niet om contact op te nemen met projectleiders van dit initiatief als je eraan wilt bijdragen

Waar het netwerk voor instaat

  • Nuttige informatie verspreiden via deze website, via deelname aan grootschalige evenementen en via een telefonische permanentie elke maandag op het nummer 0460/95.79.64
  • Bijeenkomsten organiseren voor het uitwisselen van ervaring, kennis, hulp, materiaal en zaden, en meer (opleidingen, forums, helpen bij bouwprojecten, opendeurdagen en rondleidingen in moestuinen, zaden- en plantenbeurzen...)
  • De opleiding en coördinatie van een groep adviseurs (in het bijzonder de groenteteelt-deskundigen opgeleid door Leefmilieu Brussel) die klaarstaat om op vrijwillige basis de opstartende moestuinen te ondersteunen
  • De gezamenlijke aankoop van materiaal, zaden en planten bewerkstelligen voor de Brusselse moestuinen

Meer informaties van het Netwerk

... Plus de nieuwe ideeën die nog kunnen opduiken binnen het netwerk!

petit trombone

Uitwisselingsruimte