Financieringsbronnen

Een moestuin beginnen kan je eigenlijk met een zeer beperkt budget, of zelfs zonder wat voor budget dan ook! Alvorens van alles te kopen kun je een aantal andere opties overwegen:

  • in je omgeving werktuigen en materialen recupereren
  • een beroep doen op de vrijgevigheid van leden en niet-leden van de groep voor materiaal, zaden en planten
  • aromatische planten en haagplanten van andere tuiniers vermeerderen door stekken of scheuren
  • zaden bemachtigen op zaadbeurzen en/of ze zelf produceren in de moestuin
    ...

Je gaat echter waarschijnlijk toch een klein bedrag nodig hebben om de moestuin op te starten, vooral wanneer er bepaalde zaken moeten worden gebouwd (bakken, hekken...) In dat geval bestaan er in het Brussels Gewest verschillende mogelijkheden om financiële hulp aan te vragen:

- Elk jaar, sinds 2011, wordt er een Projectoproep voor collectieve moestuinen gelanceerd die bedoeld is om jonge projecten in het Brussels Gewest te steunen, via een kleine subsidie van Leefmilieu Brussel en via begeleiding door de vzw le Début des Haricots. De oproep zal op deze website staan, en eveneens op die van Le Début des Haricots en Leefmilieu Brussel.

- De Koning Boudewijn Stichting verstrekt regelmatig financiële hulp voor collectieve moestuinen via projectoproepen zoals Buiten Gewone Buurt, het Armoedefonds, de Alain De Pauwstichting, Gezonde voeding voor sociaal zwakke groepen, Thuis in het rusthuis...

- Gemeentes bieden soms financiële of materiële steun (materiaal, grond en compost...) aan collectieve moestuinprojecten die op hun grondgebied van start gaan. Het is zeker de moeite eens langs te gaan bij de dienst Duurzame Ontwikkeling van je gemeente! Binnen het kader van het programma Agenda 21 van enkele gemeentes worden soms ook ook projectoproepen gelanceerd om kleinschalige burgerinitiatieven te ondersteunen die ontstaan vanuit het streven de leefomgeving in de eigen buurt te verbeteren.

- De projectoproepen Duurzame wijken geven soms ook financiële mogelijkheden voor dergelijke projecten, hoewel de draagwijdte van de geselecteerde projecten verder gaat dan die van een "gewoon" moestuinproject. Een moestuin opzetten kan in aanmerking komen als project met sociaal belang voor de gehele wijk.

- De projectoproepen Groene wijken zijn bedoeld voor burgerinitiatieven die ontstaan vanuit het streven de wijk groener te maken. Hoewel ze niet echt van toepassing zijn op moestuinen, is er wel vaker een beroep op gedaan voor de financiering van aanplantingen binnen het kader van collectieve moestuinen, die zich op openbare ruimte bevonden.

- De stichting Prométhéa rijkt elk jaar de prijs Bruocsella uit aan een project dat bijdraagt aan de verbetering van de stedelijke omgeving in het Brussels Gewest.

- Wanneer er een Duurzame wijkcontract binnen een wijk van start gaat, worden bewoners actief bij het herinrichten van hun wijk betrokken. Binnen dit kader komt het vaak voor dat het aanleggen van een collectieve moestuin wordt gefinancierd.

petit trombone

Uitwisselingsruimte