Ernest tuin

Korte omschrijving van de tuin:

Dit project van gemeenschappelijk tuinieren heeft als hoofddoel de sociale samenhang van de buurt waar de tuin zich bevindt te versterken en er de culturele verscheidenheid een plek te geven.
Met andere woorden: het belangrijkste streven is dat mensen van dezelfde buurt elkaar rondom een gemeenschappelijk project kunnen ontmoeten, hun levens- en tuinierervaringen kunnen uitwisselen in een gezellig kader waarin ieders waarden en opvattingen worden gerespecteerd.

Ter precisering: dit project streeft de volgende zaken na:

  • Lokaal gezonde planten en groenten kweken van goede kwaliteit en volgens duurzame en
    milieuvriendelijke teeltwijzen
  • Aan wie het interesseert de mogelijkheid geven plantkundige kennis te verwerven door biologisch te tuinieren
  • Een gemeenschappelijk beheer in werking stellen, waarbij iedereen betrokken is zodat beslissingen gemeenschappelijk genomen worden en ieders mening gerespecteerd wordt
  • De biodiversiteit in stedelijk gebied verbeteren en de teelt van zeldzamere soorten promoten die niet vaak verhandeld worden in supermarkten en gangbare winkels
  • Didactische, pedagogische, culturele en kunstzinnige activiteiten organiseren

Soort tuin: Gemeenschappelijk
Datum oprichting: Maart-april 2011
Aantal tuiniers: Ongeveer 50

Kenmerken van de tuin :

- Zijn er individuele perceeltjes? Hoeveel? Hoeveel procent van de tuin is individueel ? Ongeveer 65% van de oppervlakte is voor individuele perceeltjes
- Kunnen er nog nieuwe tuiniers bijkomen? Nee: wachtlijst van 20 wachtenden (september 2011): om je in te schrijven, richt je tot Claire Grignard (clairegrignard@gmail.com )
- Toegang tot de tuin (hangslot met code, permanenties, sleutels, openbare ruimte…) ? : Geen vrije toegang: hangslot met code, geen permanenties, wie aan het project wil deelnemen moet een handvest ondertekenen

Nuttige contacten en informatie :

Adres van de tuin: Ernest Cambierlaan, 1030 Brussel
Contactpersonen:
Secretariaat: jardindernesttuin@gmail.com
Grégoire Wieers (gregoire.wieers@gmail.com )
Claire Grignard (clairegrignard@gmail.com )
Dagen en uren permanentie: Geen permanentie maar mogelijkheid om de tuin te bezoeken; om een afspraak te maken, neem contact op met het secretariaat (jardindernesttuin@gmail.com). Eerste zondag van de maand 17u – 19u: maandelijkse vergadering
Website: http://www.jardindernesttuin.infos.st


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte