Een nieuwe Newsletter van de moestuinen

« Ik wil graag weten wat er gebeurt in de andere moestuinen. En wanneer kunnen mijn buren en ik begeleiding krijgen? »

« Mijn collega Sophie heeft een vorming moestuinieren gevolgd. Dat wil ik ook, waar kan dat? »

We willen u vaker en uitgebreider informeren over de toekomstige activiteiten, vormingen, de tuinen die begeleid worden en over nuttige hulpmiddelen. En verder is het ook dé gelegenheid om u te laten zien wat er buiten Brussel gebeurt!

Inschrijving: web@potagersurbains.be

Alessandra en Carol, voor het webteam.


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte