De verzekering voor une collectieve moestuin

Is het noodzakelijk een verzekering af te sluiten?

Om gedekt te zijn in geval van lichamelijk letsel of materiële schade aan of door derden, moeten de tuiniers, persoonlijk, een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 

Als de tuiniers een feitelijke vereniging of een vzw hebben opgericht, dan moet de vereniging instaan voor een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, waarbij in detail moet worden aangegeven wat er in de tuin voor werkzaamheden worden verricht.
 

De Franse gemeenschapscommissie (COCOF) biedt een gratis verzekering aan voor vrijwilligers die bij een feitelijke vereniging of vzw uit het Brussels Gewest zijn aangesloten.
De dienst voor vrijwilligersverzekeringen van de COCOF is bereikbaar per telefoon of mail (02/800.82.83 - assurance.volontariat@cocof.irisnet.be)
 

Wanneer je niet zeker bent waarvoor je precies gedekt bent, neem dan contact op met je verzekeraar om te weten welke stappen je moet ondernemen.
Voorbeeld van een verzekeringsclausule om op te nemen in het tuinreglement:
Artikel xx: Verzekeringen
De tuiniers bewerken hun stuk grond op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen, elk soort van schade of diefstal die op het terrein kunnen plaatsvinden. De tuinier of bezoeker neemt het stuk grond op eigen risico in gebruik, de gebruikers van de plek zijn slechts gedekt door een persoonlijke verzekering. Elke tuinier is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij, die materiële schade of lichamelijk letsel aan anderen dekt.

petit trombone

Uitwisselingsruimte