De activiteiten van Leefmilieu Brussel

Leefmilieubrussel.be is op verschillende manieren actief betrokken bij de ontwikkeling van de Brusselse moestuinen:

- Door jaarlijks de projectoproep ‘Collectieve moestuinen’ te lanceren, bedoeld als ondersteuning voor jonge opstartende projecten, in samenwerking met de vzw ‘Le Début des Haricots’.

- Door moestuinperceeltjes aan particulieren ter beschikking te stellen: 200 perceeltjes, verdeeld over 8 parken van Leefmilieu Brussel.
Inschrijvingen bij mevrouw Caterina Venti, Afdeling Groene Ruimten: 02/775 77 08, cve@ibgebim.be

- Door de actoren op het vlak van collectieve moestuinen en volkstuinen met elkaar in contact te brengen:
via ontmoetingsfora, terreinbezoeken en de website ‘Potagers urbains’, in samenwerking met de vzw ‘le Début des Haricots’.

- Het netwerk van de Moestuinmeesters, in samenwerking met VZW „Zonnebloem“.
De belangrijkste opdracht van de Moestuinmeesters: de Brusselaars ontmoeten en op vrijwillige basis hun passie en kennis voor de moestuin delen. Er gaat niets boven direct contact om advies op maat te geven.
Download de flyer van de opleiding Moestuinmeesters van oktober 2013 tot April 2014:

PDF - 4.4 MB

Vindt hier de lijst van de Moestuinmeestersin Brussel

- Via het aanbod van opleidingstrajecten op het gebied van moestuinen, voor alle geïnteresseerden, in samenwerking met de vzw ‘Tournesol’.
Inschrijvingen en inlichtingen:
info@bruxellesenvironnement.be,
02/775 75 75.

- Via een helpdesk voor praktische moestuintips, in samenwerking met de vzw’s ‘Velt’ en ‘Nature et Progrès’, zie de rubriek ’Praktische adviezen voor uw moestuin

petit trombone

Uitwisselingsruimte