De "Methodologische gids voor de creatie en het beheer van collectieve tuinen"

Deze gids (FR) is een publicatie van "Le Début des Haricots vzw" en is gebaseerd op de ervaringen van de vereniging in het begeleiden van de creatie van collectieve moestuinen.


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte