Dag van de TuinBodem

In bijlage bezorgen wij u graag het definitieve programma van de studiedag: ’Dag van de TuinBodem, een blik op de bodems van private en publieke groene ruimtes’ die het Kenniscentrum tuin+ samen met de Bodemkundige Dienst van België organiseert op donderdag 17 september 2015 te Heverlee.

Tijdens deze dag zal dieper worden ingegaan op de rol van tuinbodems. Tuinen krijgen hierbij een ruime invulling en omvatten zowel privétuinen, semi-private en collectieve tuinen als openbaar groen.

Inschrijven kan via de link op de uitnodiging in bijlage (opgelet: in tegenstelling tot eerdere informatie wordt voor deze dag wel een bijdrage gevraagd).

Programma:

PDF - 768.4 kB

Aurelie De Smet
kenniscentrum Tuin+


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte