Cursus voor zaadproductie - in het frans- en Actie Zaadgoed

In mei 2013 werd is men binnen het netwerk voor collectieve moestuinen begonnen ideeën en activiteiten te ontwikkelen rondom zaadgoed. Vanaf dat moment werden drie personen «Zaaddragers» van het netwerk, zij die zaadgoed produceren en bereid zijn hun know-how te delen met andere tuiniers.


Zaaddragers et Zaadtuinen

Eén van hen heeft zich beziggehouden met het sensibiliseren van de tuiniers omtrent het behoud van zaadgoed, een andere heeft een opleiding gevolgd om de technische aspecten beter onder te knie te krijgen en allen hebben met zaadproductie geëxperimenteerd in hun moestuin. Ze hebben geconstateerd dat zaadgoed produceren niet altijd even gemakkelijk is en dat ze nog wat moeite hebben met de informatie-overdracht. Aangezien een gediversifiëerde productie van zaadgoed van kwaliteit niet zomaar even uit de mouw geschud kan worden, gaat het netwerk nog een stapje verder met een cursus van twee dagen voor zaadproductie in januari EN het oprichten van een netwerk van zadenruil tussen de cursist-tuiniers in 2014.
Er zullen dus naast de groep van Zaaddragers ook Zaadtuinen zijn waar de zaden worden geproduceerd alvorens ze geruild worden tijdens één van de seizoens-afsluitende zadenruilbeurzen.


Wat is het concrete aanbod van het netwerk?

U neemt aan de verschillende vormende momenten deel door het netwerk worden georganiseerd (of u documenteert zich alleen). Na afloop hiervan verbind je je ertoe een stuk grond te wijden aan het uitproberen van zaadproductie met één of meerdere soorten uit je (collectieve) moestuin.
Wanneer het zaad eenmaal geoogst is, ben je bereid het te delen binnen het netwerk. Aldoende vind je niet alleen baat bij je eigen zaadgoed, maar eveneens bij dat van de andere deelnemende tuiniers.
Geïnteresseerd? Stuur een mail aan fanny@haricots.org

Waarom deze belangstelling voor zaadgoed?

  • Omdat zaadgoed, al 12 000 jaar lang door onze voorouders geselecteerd, een voor het menselijk bestaan onmisbaar genetisch erfgoed is
  • Omdat 80% van de groenten die 50 jaar geleden geteeld werden verdwenen zijn
  • Omdat het belangrijk is de bestaande soorten te behouden en soorten te kweken die aan hun omgeving aangepast, resistent, vruchtbaar en smakelijk zijn [1]
  • Omdat het mogelijk is te streven naar autonomie door zelf een deel van ons voedsel te telen zonder onze toevlucht te hoeven nemen tot de markt
  • Omdat de Europese wetgeving aan het veranderen is, en deze veranderingen in onze maaltijd en tuin te merken zullen zijn

En nu ben jij aan zet!!!

petit trombone

Uitwisselingsruimte