Brussels Zaden Festival des Graines

Beste vrienden en vriendinnen van de biodiversiteit, organische landbouw, voedselsoevereiniteit en duurzame economie

Afgelopen jaar kondigde Vandana Shiva in Londen de oprichting van “Vrije Zaden Festivals” aan. Het doel van deze festivals is om wereldwijd het bewustzijn te vergroten van het belang dat zaden hebben voor ons voedsel en onze gezondheid.Samen met onder meer Londen, Warschau, Athene en Amsterdam organiseren het Centrum voor Stadecologie, Demeter International en haar partners het Brussels Zaden Festival des Graines.

Via deze e-mail willen we u van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit evenement, dat zal plaatsvinden op 11 en 12 oktober 2014 bij het Forum op de Campus van de Vrije Universiteit van Brussel.

Het festival wil belanghebbenden (kwekers, boeren, tuinders, ondernemers, burgers en ngo’s) verenigen en een positieve boodschap uitdragen: wij willen de basis leggen voor een rechtvaardiger en gezonder systeem, gebaseerd op multi-lokale markten om zo een betere en duurzamere omgeving te creëren voor nu en voor de generaties die volgen.

Het festival brengt uiteenlopende verenigingen, ngo’s en lokale burgers samen die zich willen inzetten om de zaden te bevrijden, te redden en uit te wisselen. Op het festival willen we ontdekken hoe we ons persoonlijk en praktisch kunnen inzetten om de teelt en de handel te vereenvoudigen. We willen laten zien hoe ongelooflijk belangrijk zaden zijn, omdat ze de basis vormen voor ons leven, onze voeding en onze gezondheid. We wijzen octrooien en intellectuele eigendomsrechten op zaden met kracht van de hand. We willen naar een landbouw die in harmonie leeft met de natuur, naar een landbouw zonder ggo’s

Het festival biedt dans, muziek, kunst, zadenruil, workshops over plantveredeling en plant telen, discussies en exposities over duurzame projecten over zaden en omgaan met voedsel in de landbouw en in de keuken.

We willen discussiëren over de praktische uitvoerbaarheid van 30% alternatieve of organische zaden in de landbouw in 2030 en over de impact van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS op voedsel en gezondheid op een lokaal, regionaal, Europees en wereldwijd niveau.

Uw deelname – als individu, dan wel als organisatie – is essentieel voor het welslagen van ons festival. We nodigen u daarom uit om uw projecten, activiteiten, producten en ideeën te presenteren. Zullen we erin slagen om samen een Brusselse vrije zadenbank in het leven te roepen, gebaseerd op het Londense model?

Wilt u ons alstublieft snel laten weten of u zult komen? Zou u ons ook kunnen laten weten waaraan u behoefte heeft voor uw presentatie? Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld tijdig een ruimte te reserveren.

Meer info op zadenfestival.be

Zie hier het programma


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte