Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel

Zaterdag 13 mei 2017
Debatten – Netwerk - Workshops

We hebben het genoegen u uit te uitnodigen op de Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel, de 1ste editie van een forum dat gezamenlijk wordt georganiseerd via een partnerschap tussen Bral, Réseau des Consommateurs Responsables (RCR), Réseau Transition, Participatieve Duurzame Wijken, Brulocalis en Leefmilieu Brussel, op initiatief van de minister van Leefmilieu, Céline Fremault.

Deze ontmoeting heeft als doel de banden tussen de verschillende burgerinitiatieven en de lokale actoren die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Gewest te versterken m.b.t. projecten rond duurzame ontwikkeling, die exclusief door de burgercollectieven worden gedragen.

Meer informatie : HIER

Tel. : 02 / 544 07 93 (Marie Duquesne)
E-mail: rencontrescitoyennesbxl@gmail.com

Facebook

Inschrijving


Plan van de rubriek

petit trombone

Uitwisselingsruimte